Аджна

Шестата чакра в енергийната поредица на човешката чакрална система се намира в центъра на главата и разположението й  анатомично съвпада с жлезата епифиза.

 

Аджна чакра осигурява трансформирана енергия за функционирането на всички органи и системи, които се намират в главата.

 

Тази функция, обаче, е само малка част от възможностите на чакрата. Тя е свързана с очите, с мозъчната дейност и с ендокринните жлези в главата, но заедно с това ни дава и други потециални способности, които можем да развием и не напразно е известна още като трето око. Това, което можем да видим с физическите си очи е част от една цялостна картина, която можем да опознаем именно благодарение на способностите на третото око. Колкото по-цялостно успяваме да изградим картината, толкова по-ясен ни става света и законите, по които функционира Вселената. Когато това познание рефлектира в нас, ние ставаме много по-осъзнати, мъдри и ясновиждащи, а това неминуемо преминава през самонаблюдението и себеопознаването, за достигане на цялостност.

 

Шестата ни чакра позволява да разпознаваме моделите около и в себе си и да избираме дали искаме да ги следваме или да ги изключим. Това, обаче, е най-трудният урок, през който преминава човек, тъй като разпознаването на моделите преминава най-често чрез несъзнавани реакции. Единсвеният механизъм за разпознаването им е самонаблюдението и фиксирането на его реакциите в собственото поведение. Ние събираме и складираме информация от опитностите, през които преминаваме. Тази опитност формира нашите модели и колкото по-интензивен е съответния модел, толкова, по-силна реакция проявяваме при срещата си с него. Способността да забележим тази реакция е пътят на осъзнаването и мъдростта. Винаги, когато сме в състояние да разпознаем определен модел, правим крачка към своята цялостност.

 

Разбирането на света около нас преминава през опознаването и идентифицирането ни с определени архетипове. Архетипът е съчетание от образи и опитности, обединени от обща тема. Те са нефизически шаблони за психична енергия. Виждаме в себе си определен архетип, например на учителя, лечителя, майката, артиста и т.н. Тази идентификация предполага целенасочено поведение и привличане на подобни информационни и енергийни потоци. За да бъдем адекватни на цялостната картина е нужно да успеем да разпознаем собствения си архетип и неговото  влияние. Едва тогава имаме свoбoда дa cъздадем нoвo пoвeдeниe.  Ако това не се случи, се оказва, че нacтoящoтo ни пoвeдeниe изглеждa eдинcтвeният избop. Когато разпознаем своя архетип, това ни помага да изясним своите възприятия, да изясним целта  в живота и да привлечем онези неща, които ще ни помогнат да я постигнем. Архетипът е обща картина, която е част от самите нас, като същевременно човек може да въплъщава няколко архетипа.

 

Развитието на Аджна чакра е свързано със способността да създаваме връзка със своята интуиция. Интуицията е нашата истинска същност, проявена и осъзната. Всеки от нас притежава частица, в която е съхранена Божествената мъдрост и дълбоко познание за Вселената и нейните закони. Тази частица е източникът на интуитивните откровения, които получаваме, тогава, когато сме готови да ги чуем и усетим. Те са истина, спасение  и верен път.  Тя е в сърцевината на ясновиждането и яснознанието.  Развиването на тези способности има значение за духовно развиващия се човек.

 

Аджна чакра  е свързана със способността ни да визуализираме. Ако тя дава енергия на физическите очи да виждат, във функцията си на трето око, тя складира образите, свързани с опита ни. Самата визуализация винаги преминава през познати образи. Понякога процесът на визуализация е затруднен и това може да е свързано с недостатъчност в шеста чакра. Поначало когато е налице недостатъчно добре функционираща шеста чакра, може да се наблюдават различни отклонения в изброените до тук способности и склонност за отричането им. Например замъглена от его реакции интуиция, която се компенсира с рационалния ум. Неспособност за визуализиране, сънуване, въображение, телепатия, които се представят като несъществуващи и се компенсират с убедеността за единствено правилно виждане.

 

Всеки духовно развиващ се човек има стремеж да усилва работата на шеста чакра. Способите са разнообразни, като несъмнено медитацията стои на челно място.

 

Катя Маринова
по материали от външни източници

 

Публикувай коментар към статията: