РУНИ НА БОГАТСТВОТО, КАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ ПАРИ В СВОЯ ЖИВОТ

Думата руна произхожда от стороисландската дума rún и от старогерманската rūna, която означава шепот или тайно. „Споделено таинство” или още по-точно „тайно прошепнато тайнство” може да се каже,че е англосаксонското съдържание на думата. Според едно древноскандинавско предания Руните са дар от Бог Один,  върховният бог в митологията на германите.  Съществували няколко различни рунически азбуки, но най общата – Германската, или Главния (Старшия) Футарк, получила названието си от първите шест букви F*U*TH*A*R*KV . Древната система на Руните на Старшия Футарк се състои от 24 знака, които отразяват цялостния модел на Мирозданието.

 

От древността руните са не само писмени знаци, но се използват и като достоверен способ за гадания, заклинания и магически ритуали за достигане на цели, както и за засилване на резултата. Връзка с природните сили и енергии във Вселената, описвани в митовете, многовековната вяра, богослужения и ритуали, дали на руните огромна сила.

 

Руните и до днес са мощен инструмент за въздействие върху съдбата. Вещите в използването им могат да ги използват за постигане на различни цели, включително и за привличане на пари и финансово благополучие. Същевременно не всеки умее правилно да ги използва, а още по-малко да ги комбинира.

 

Силата на руните е свързана със знанията на нашите предци и затова към използването им е нужно да се подходи сериозно и с отговорност.

 

Може да се използват както отделни руни, така и техни комбинации. Носят се в пормонето, написани ръчно върху хартия, не е желателно да са отпечатани. (Руните могат да бъдат издълбани върху дървени плочки, нарисувани върху камъчета, полускъпоценни или скъпоценни камъни, но този начин за изписване на руните се използва предимно в гадателските техники.) Самостоятелно създаване на рунически комбинации не е препоръчително, защото верните комбинации могат да се направят от енергийно силни хора с определена подготовка. Нужно е руните да са изписани правилно.

 

Съществуват проверени от опитни рунолози формули и отделни руни, които могат да повлияят положително върху финансовото състояние на човека. Те са проверени от много успешни хора, но не всеки е готов да сподели, че е прибягвал до тяхната помощ. Ако искате да използвате този метод, прерисувайте на специално определен лист руните. Поставете го в потфейла си, като в него оставете само парите и руните. Избягвайте да носите руните в преден джоб, близо до гърдите

Най-мощните руни за привличане на парично изобилие

Феху

 

Феху — руна за изпълнение на абсолютно всички желания, а не само на цели, в паричната сфера. Феху е руна на богатството и изобилието във всички аспекти на живота.

Отлично работи както в комбинация с други руни, така и самостоятелно. Ако не искате да използвате рунически формули, но желаете да усилите ефекта, тази руна е изключително подходяща. Може да се нарисува три пъти върху листа. Така желаното ще се получи в най-кратки срокове.

Отхал

 

Отхал — мощна руна, свързана с имуществото и всичко, което носи пълнота и сила. Но, за да се получи желаното, понякога се налага да се разделим с определени неща или събития в живота си.

Тази руна няма да донесе нужния ефект, ако се използва индивидуално, тъй като има по-тесен обхват на въздействие върху паричната сфера. За нея ще трябва да приложите рунически комбинации.

Кано

 

Кано — руна на изпълнението. Тя ще ви води по нужния път, леко преодолявайки зедно с вас преградите. Тя е руна на действието, на яснотата, на разкриването.

 

Помага де се намери изход от най-сложните ситуации. Струва си да се използва в комбинация с други руни за увеличаване на богатството.

Беркана

 

Беркана — руна на израстването и разцвета, свързана с женската енергия. Силна руна, но с меко въздействие. Тя като водата може за изтича и същевременно да изменя ситуацията.

Има голям обхват във всички сфери. Най-често я използват жените, тъй като тясно си взаимодейства с енергията на Венера. За постигане на парично изобилие, може да се използва с други руни.

Три мощни рунически формули за привличане на богатство

Феху – Отхал – Беркана

В тази формула прякото и силно въздействие на руната Отхал се омекотява и допълва от Беркана.

Тя помага да се направи мощен пробив и преход към друго, по-високо ниво. Но трябва да сте готови да оставите всичко ненужно в миналото. Това важи не само за вещите, но и за взаимоотношенията, които могат да попречат на вашето развитие.

Феху – Кано – Феху

В тази формула, руната Kaнo укрепва и допълва двойния Феху, който ще ви помогне бързо да разрешите всички проблеми и лесно да се движите в правилната посока. Също така създава постоянен паричен поток, който непрестанно ще се увеличава.

Феху – Кано – Беркана

Тази възможност за получаване на парично изобилие е по-подходяща за жените. Формулата насърчава развитието на интуицията и женския чар, което спомага за постигането на желаното без натиск и твърдост.
Като  имате предвид цялата изложена информация, можете да изберете една или повече опции и да ги изпробвате сами. Не е полезно обаче да се използват няколко формули наведнъж, тъй като буквите имат много мощен ефект и такива драстични промени в по-добро състояние могат да доведат до твърде силни промени в живота като цяло.

Можете да използвате времето от новолуние до пълна луна, за да изработите своята руна или руническа формула и да заложите желанието си за изобилие.

 

Катя Маринова

по материали от древната келтска магия

 

Публикувай коментар към статията: