Енергийните инструменти-продължение

Тази статия е продържение на статията „Енергийните инструменти” и в нея бих искала да осветля тези инструменти, които познавам, ползвам, преподавам и са във вече споменатата незрима сфера, т.е. те не са на физическо ниво. Впечатлението ми е, че все повече хора се интересуват именно от своята духовност и са крайно неудовлетворени от чистия прагматизъм. Това ме кара да мисля, че промяната е възможна, тя бавно и сигурно започва да се случва. За коя промяна говоря? Най-вече за промяната в мисленето. За това, че неминуемо настъпва времето, в което повече хора започват да разбират, че задоволяването на потребностите на физически план е неудовлетворително. За това, че трупането на материални блага, като големи домове, луксозни коли, много пари, не дават пълнота на живота. Може би единствено борещите се за власт все още нямат способността, а дори очевидно дори  потенциала да осъзнаят собствената си глупост и плоскоумие и изтъкват самодоволните си физиономии, неумело прикривайки ги зад рехавата фасада за всеобщото добруване. Обществена тайна е кои се борят за власт, тези, които искат още материални блага, може би несъзнателно стремейки се да запълнят все повече разширяващата се пустота в собствените си души. Но не за тях се захванах да напиша моите мисли, отплеснах се, защото усещам как някак, така, настойчиво, искат да се напъхат в пространството ми, опитвайки се да форматират свободата, че чак не мога да ги игнорирам.

 

Енергийните инструменти, които използвам и които осмислят моята духовност са обвързани с личностното ми развитие и осъзнаване. Тук ще ги представя така, както ги разбирам и ползвам. Не мога да кажа кой е по-важен и по-ефективен, защото с времето те така се компилираха, че образуваха единно цяло и сякаш никога не мога да кажа: „ето сега ползвам това”. За нуждите на представянето им само ще ги разгранича и естествено ще започна с медитацията, защото тя някак е най-напред. Това е така, защото всеки един от енергийните подходи се прилага в състояние, близко до медитативното или поне при мен е така. Каквото и лечение да прилагам- на човек, ситуация, състояние и т.н., винаги се старая да постигна пълен вътрешен баланс, да съм състояние на безусловна любов и тогава да върша каквато и да е енергийна работа. Това от своя страна означава, че мозъчните ми вълни от състояние Бета, преминават в Алфа активност и тъй като съм работила върху менталната си сила, моите вълни стават мозъкоувличащи и за пациента, който от тук нататък лесно влиза в състояние Тета.

 

Нека кажа няколко думи за тези мозъчни вълни и защо им обръщам внимание. Бета вълните са мозъчните вълни, които са пряко свързани с будността на мозъка и неговите висши интелектуални качества. Отговарят за  активното внимание, памет и мислене. По време на Бета активност мозъкът ни е ангажиран с решението на конкретни задачи включвайки техните детайли. Алфа вълни са мозъчните вълни, свързани с активната почивка и отпускане в будно състояние. Те са нещо като мост между външният свят и подсъзнанието ни. Тета вълни са мозъчните вълни, които са пряко свързани с вътрешната обработка на информация от страна на мозъка и съответно с неговите дълготрайни паметови функции. Те са отговорни за целостта на нашата личност. Наблюдават се по време на сън, също в състояния на медитация и духовен транс. Това са вълните на подсъзнанието, често асоциирани с интуицията и креативността на човека.

 

От казаното става ясно, че медитативното състояние е дълбоко трансформиращо, когато бъде постигната Тета честотата на мозъчните вълни и именно това е стремежът, когато се провежда енергийно лечение. В случаите, когато става въпрос за лечение на пациент, целта е той да достигне близко до трансовото състояние, неговият мозък да излъчва Тета вълни. Когато говорим за отработване на някакъв друг проблем, ситуация, събитие, тогава лечителят трябва да е в такова състояние. То, обаче, се учи. Нужно е възпитаване на ума. Чрез системно практикуване на медитация, това възпитаване става естествено и безусилно. Умът се научава да притихва, научава се да се оттегля от състоянието на естествено произвеждане на мисли, свързани с актуалните задачи и дава възможност на трансформационните процеси да се случват. Оттеглянето означава, че се намалява мозъчната активост. Необходимостта от обуздаване на ума се налага, защото трансформационните процеси могат да се случват само, когато пребиваваме в настоящия момент, а умът не е в състояние да го направи. Той естесвено пребивава или в миналото или в бъдещето, просто така  функционира и оттук следва, че осъзнаването на настоящия момент не може да стане чрез ума. То се случва чрез съзнанието, а то не е еднозначно с ума. Ето защо обръщам толкова голямо внимание на практикуването на медитация от всеки, който желае да стане успешен в собствения си живот, а ако избира да помага и на други, то тогава тя трябва да стане неделима част от практиките на лечителя.

 

От 15 години се занимавам с изучаване и прилагане на практиките от системата Рейки. Те са станали част от мен, може би няма ден, в който да не правя нещо, което включва и Рейки. Това е мощен енергиен инструмент и мнението ми е, че Рейки е нужно на всеки човек. В предната статия говорих за спонтанното полагане на ръцете върху болното място. Всеки го прави, то е несъзнателно действие, рефлекс. Само се замислете колко е нужно за човека, щом му е заложено като рефлекс. И защо е така, защото всеки човек е естествен проводник на лечебна енергия и всеки един има потенциалната възможност да бъде лечител, само трябва да я развие. Мисля, че и най-големите скептици като се ударят също си слагат ръката върху удареното. Чудя се защо ли тогава не приемат идеята. Може би защото не могат да видят, да пипнат енергията, но те не могат да видят, пипнат и електроенергията, нито биоенергията, нито аурата, а за тях няма съмнения. Въпреки това, когато е налице проблем и той бъде разрешен чрез техниките на Рейки системата, няма съпротива от тях, резултатът обичайно е възможно най-подходящия, дори човек да не се е досетил за решението. Умът не е в състояние да създаде богатата многовариантност от решения, просто защото е ограничен. Рейки знанието е събрано като учебна система от Микао Усуи, японски лечител, будист. Преподава се по цял свят, чрез така нареченото посвещение, което по своята същност е нещо подобно на ръкополагането на свещениците. То е посвещаване в знанието, предоставяне на правото на посветения да си служи със символите и включване в егрегора. Придобилият посвещение става част от общността на Рейки и си служи с общата сила на егрегора при работа с енергията Рейки. След смъртта на Микао Усуи се появяват различни течения в Рейки, които в някаква степен интерпретират есенциалното знание, модифицират го и привнасят допълнителни елементи. За мое щастие имах възможността да изуча истинската, пълна и немодифицирана система на Микао Усуи, Фам Рей, която прилагам и по която обучавам своите ученици. Рейки не е религия, нито е свързано с Ню Ейдж практиките. Практикуват го християни, будисти, шинтоисти, мюсюлмани, защото то е духовна и лечебна практика, работеща за най- висше човешко и вселенско благо.

 

Разбира се не само медитацията и Рейки са енергийните инструменти, те са най-популярни и най-широко използвани, къде компетентно, къде в пълно невежество, според скромните ми наблюдения.

 

Друг силен и много успешен инструмент са менталните практики. Те съчетават в себе си много елементи, като се започне с по-популярните като визуализация, формиране и поддържане на намерение, положително мислене с отправна точка любовта, енергийно въздействие с трансформирана енергия и се премине към по-философския като  вселенските космогонични закони. Менталните практики много по-лесно се отдават на хората от така наречената Нова генерация или още по-популярното индигови хора. Те просто се раждат с интуитивното знание за тяхното прилагане и само малко припомняне е достатъчно, за да възстановят цялостното си знание. Изумително е, когато провеждам обучение на такива хора.  Понякога само започвам изречението и те го довършват, а друг път дори не е нужно да се обяснява, просто се преминава към техниките. Естествено и тези практики, както и при Рейки, могат да се ползват както за лечение на болести, така и за овладяване на различни състояния, например овладяване на гневна реакция лична или на друг човек, преодоляване неспособността да се изразява и получава любов, регулиране на метаболитните процеси, както на физическо, така и на емоционално ниво. Безценен се явява вибрационният масаж, съчетан с ментално въздействие, който е в състояние да освободи от енергийни блокажи  и възстанови нормалното функциониране на организма. Самият връх в овладяването на менталните практики е Менталната хирургия, висше изкуство, позволяващо немислими неща.

 

Менталните практики са знание, което е било достъпно в древността само на жреците, които са били най-уважаваните хора в обществото. Колкото повече ги изучавам, опознавам и практикувам, толкова повече съм удивена от тяхната съвършена мъдрост и дълбока философия. При тяхното прилагане се развиват свръхспособности, които стабилно издигат личното осъзнаване, дават интуитивно знание за същността на нещата и в крайна сметка осмислят живота на човека. Често казвам, че преди съм гледала света през замърсено стъкло, а сега то постепенно става все по-чисто. Започнах да виждам света такъв какъвто е, не по матричния принцип, а като виждащ човек, който може да забележи красотата на природата, независимо къде е и в какво състояние е, да почувства пулса на живота и да се възхити на творението. Този импулс е Божествен, той идва от истинската същност и никой не може да го замъгли, освен собственото его. Започнах да се уча кога моето его държи контрола и да му се изплъзвам гледайки го в очите, защото си искам свободата. Свободата аз, а не матрицата да решава.

 

Не мога да не спомена още един мощен инструмент, който, обаче, може да се прилага само върху себе си. Това е развитието на чакрите. Само две думи ще кажа за чакрите, тъй като има толкова много написано за тях, къде вярно, къде откровени глупости, че не ми се ще да се включвам във водевила. Обикновено на семинари казвам: приемете чакрите като  транформатори. Те са разположени в областта на седемте нервно съдови плексуса в тялото, имат енергийна природа, тоест не могат да се видят и имат задачата да доставят трансформирана енергия до всички органи и системи в областта, в която са разположени. Логично е, когато тези центрове работят добре и съответните органи и състеми да са добре. Само заради това си струва човек да изучи техниката и да им усили работата. А другите ползи, те не са на физическо ниво.

 

Завършвам с надеждата казаното от мен да е резонирало в умовете на повече хора и да доведе до по-дълбоко осъзнаване на живота. Хубавият живот всъщност далеч не е ядене, работа, имане и забавление.

Автор Катя Маринова

 

 

 

3 коментара относно “Енергийните инструменти-продължение”

  Петка написа на 15.05.2017 в 8:32 следното:
  Една уникална статия,която чудесно маркира пътя на всеки,който иска да се докосне и остане в блаженното състояние на любов и светлина!
   Катя Маринова
   Катя Маринова написа на 16.05.2017 в 14:57 следното:
   Благодаря!
  Пепа написа на 16.05.2017 в 20:06 следното:
  Прекрасно написано Катя. Благодаря!

Публикувай коментар към статията: