БЕЛТЕЙН- огнен езически празник

 

В колелото на годината в келтските традиции се отбелязва празникът Балтейн Това се случва от залеза на 30.04 до залез на 1.05. Ще разкажа малко за този празник и за традициите, които са известни за него.

 

Поначало годишният календар на повечето земеделски народи, каквито са и келтите,  задължително включва поне четири празника с които се отбелязва началото на четирите сезона. С помощта на този календар те са организирали своя земеделски труд през годината. Празниците са служели като основни маркери за началото на посевите, жътвата и другите селскостопански дейности.

 

Жреческото съсловие, при келтите, а това са  друидите, е обвързало цикличността на годишния календар и сезоните с универсалния мит за прераждането и цикъла на живот и смърт, добавяйки по-дълбок смисъл в земеделските празници. Годишният цикъл се представя като преминаване на Богинята през нейните три аспекта – девица, майка и старица, и на Бога през неговия аспект като бог на слънцето и бог на подземния свят.

 

Богинята навлиза в своя девически аспект на Имболк – началото на пролетта, на Белтейн, началото на лятото, тя навлиза в аспекта на майка. Майката дарява плодородие до Самхейн, когато, тя се превръща в старица, богинята навлизаща в подземното царство. Всъщност девицата царува три месеца – февруари, март, април, когато тече подготовката за появата на новия живот. Майката царува шест месеца – от май  до октомври – периодът на изобилие и плодородие. Старицата царува отново три – ноември, декември и януари, когато природата се осъзнава като умираща. Ако се погледне символът на Богинята в келтската традиция , се вижда, че доминираща е майката, която царува през по-голямата част от годината.

 

Богът също има своя цикъл. В тъмния си аспект той царува от Самхейн до Остара – от ноември до април, а в светлия си аспект от май до октомври. Двата аспекта често се предават митологично като два отделни бога, светлият и тъмният. Всеки от боговете минава през три фази – 1. период на разстеж и укрепване, възмъжаване докато царува противоположният аспект; 2. активно царуване, което започва с митологично убийство на опонента; 3. линеене, когато опонентът се ражда отново и  набира сили, а царуващият Бог започва да губи сили.

 

Празникът Балтейн символизира преминаването на Богинята от девица в майка. Белтейн е вторият главен келтски фестивал, другият е Самхейн или по-късно придобил популярност като Хелоуин. В древни времена с Белтейн се е отбелязвало началото на лятото. Белтейн и неговата противоположност Самхейн разделят годината на два основни сезона – зима (тъмната част) и лято (светлата част). Докато Самхейн почита смъртта, Белтейн почита живота. Време, в което слънцето е напълно освободено от оковите на зимата и властва над лятото и живота отново.

 

Белтейн, също като Самхейн, е време, когато границата между световете е най-тънка. Тогава световете се преплитат и обединяват, тогава магията е най-силна. Тогава феите се връщат от зимната си почивка, пълни с пакостливи мисли и готови за удоволствия. В Ирландия се смята, че храна, останала от майското тържество, не бива да се яде, а да се зарови като дар за феите. По същия начин се оставят недоокосените жита на Самхейн.

 

Когато границите са тънки, времето е много магическо. Това е добро време за магически ритуали, насочени към плодородие, например зачеване на дете или планиране в някаква нова дейност. Този празник е подходящ за церемонии за подобряване на здравето и повишаване на енергийното ниво и това се отнася за личния енергиен потенциал, ентусиаъзм и творчески планове. Магическите ритуали на Белтейн подпомагат изграждането на отношения в младите двойки и всички въпроси, свързани с младите хора, особено тези, които са поели по-важни ангажименти.
Белтейн е огнен празник, фестивал на радостта и щастието.  Огньовете са основна част от празнуването, както и някои ритуали. Май е месецът, когато цветята цъфтят, дръвчетата са зелени и животът се завръща за да донесе надежда и красота, която само очакването за лятото може да донесе.

 

На празника се  палели две клади от девет свещени дръвчета. Запалването се извършвало ритуално от жреците на келтите, друидите, които добивали огъня по естествен път, за да е огънят „чист”. Най-често са използвали триене на дърво до получаване на искара. Келтите трябвало да откупят огъня, за да го отнесат до дома си и да запалят отново огнището. Символът на новия огън е да донесе благословия и защита над хората. Домашното огнище бивало загасвано, за да се запали отново с Белтейнския пречистващ огън.  Стадата ритуално са прекарвани между двете клади, за да се пречистят, да бъдат защитени, за да бъдат плодовити през годината. Някои от ритуалите включвали прескачане на огнената клада от младите хора, участващи в празника. Пепелта от огньовете се разпръсквала по полята.

 

Празникът включва танцуване около украсена с цветя колона,  обикаляне три пъти около кладата за късмет, атлетични състезания, пирове, музика,  деца, събиращи цветя, коне, плетене на цветни гирлянди.

 

Мъже и жени обикалят из горите преди пукването на зората на Белтейн с гирлянди от цветя и клони. Те пристигат на празника носейки зелени клони и цветя за украса на домовете си. В много източници се споменава, че младите хора са се отдавали на любовни преживявания, което символизира силата, събуждането на природата и плодовитостта и това е било прието от обществото на келтите за правилно защото създаването на семейство било важен акт и младите трябвало да се познават преди да пристъпят към него. Едва в доста по-късни времена църквата определя това поведение като нередно.

 

Майското дърво е друг важен символ на този празник, представлява висока около 12метра дървена колона. Колоната е фалически символ, съдържащ идеята за плодородие и възраждане. Тя била декорирана с дълги ярко оцветени ленти, листа, цветя и гирлянди, венци. Млади девойки и момци държейки висящия край на ленти в ярки цветове, танцуват около основата на колоната, преплитайки лентите. Кръгът на танцьорите започва като широк – колкото са дълги лентите и постепенно се стеснява, докато те се преплитат. Броят на момичетата и момчетата трябва да е четен. Момците танцуват по часовниковата стрелка, а момите – обратно, докато накрая не остане красива шарка на колоната от преплетените цветни ленти и цветя, което символизира плодородието на годината.

 

Има обичай за избор на Майска Кралица, избира се измежду най-красивите девойки в началото на празника и се коронова около майската колона. Тя носи златна корона с едно единствено златно листо отпред, а понякога  короната е от свежи цветя. Избира се в началото на фестивала, често се избира и Майски Крал, с който Кралицата ще управлява от залеза на предишната вечер до залеза на вечерта на самия Белтейн.

 

Утринната роса е друга важна част от Белтейн – тя е освежаваща и съживяваща,  символ на живота. Казват, че ако мома се изкъпе с роса, събрана преди зората на Белтейн, нейната красота ще цъфти през цялата година. А пък напръсканите с роса, ще бъдат здрави и щастливи.

 

Основният цвят на празника е зелено – цвят на растеж,плодородие, реколта и късмет. Бялото е допълнение, защото носи енергията напречистването, мира, духовността и силата да премахва негативността. Друг цвят е червеното – енерия, сила, плодовитост, здраве, съживяване.  Жълтият цвят на Белтейн символизира слънцето и щастието. Синьото и лилавото са за добър късмет, магия, духовна сила и успех, розовото за любовните енергии. Белтейн е богат на ярки цветове, с които радва окото и съживява духа, докато зимата остава назад.

 

В българските езически традиции подобен празник е Гергьовден. Посред нощ хората са отивали да се къпят в росата; на връщане към дома са брали свежи зелени клонки, с които са окичвали къщите, добитъка, че дори и себе си; На самия Гергьовден младите са показвали любовта към своите избраници, те са се люлели на обкичени със зеленина люлки.  Магьосниците са извършвали най-силните магии в нощта на Гергьовден, а  хората са извършвали обреди, с които да се предпазят от тях.

 

Белтейн ритуал

Този ритуал може да се направи, за да се стимулира творческия процес и личностното израстване. Това може да се извърши самостоятелно или в група, като магическите думи се изричат от всички присъстващи.
За огъня, е подходящо да ползват различните видове дървета. По традиция се разглеждат като магически дърветата дъб, ясен, трънка, върба, бреза, офика, елша, тис, но можете да вземете тези, които растат във вашия район.
Запалете малък огън. Ако работите в група, всеки човек може да направи собствен малък огън. Ако няма условия за истински огън, използвайте, дебела свещ в тъмно зелен цвят. Сложете я в широк и дълбок огнеупорен съд. Ако работите в група застанете в кръг, нека всеки вземе в ръцете си малка свещ. Първият пали свещта си, пламъкът се мести от една свещ в друга, докато последният запали централната свещ. Всеки може да вземе участие изричането на магическото наричане.
Наричане:

Белтейн огън, огънят на лятното слънце, запали пламъка в сърцето ми, душата ми, живота ми и светлината нека се разгори и израстне за да  посрещне лятното слънце.

Вземете една клонка, най-добре дъб, ясен и трън и го плъзнете в посока на часовниковата стрелка около свещта, като се изрича:

Огън на здравето, огън на плодовитостта, донеси това, което е нужно, а не това, което искаме. Излекувай планетата, благослови реколтата.


Сложете клонката в пламъка я го оставете да се запали иличаст отнея да се овъгли, а след това я вдигнете нагоре, като изречете:

Белтейн огън, свързан с моя огън, както и с всички светлини в света на този ден, в този час, извиси пламъците си , за да усилиш слънцто, разгори се и остани да светиш в сърцето ми.

Хвърлете клонката обратно в пламъка, а след това подскочете, изричайки:

Ела и донеси плодородие, сила и радост!

Ако използвате свещ вместо огън, всеки може да постави клонката си в пламъка на свещта и след това да я остави на поднос  за да доизгори или да угасне

Обичаят завършва с разстилане на розова панделка около огъня или ритуалната свещ, като тя се движи както пламъка, от движението на групата.
Оставете свещите да догорят.

След това направете малки букети от цветя и ги оставете пред домовете на  хората, които, познавате. Навярно ще им е приятно – някои може да  са болни или самотни.

Публикувай коментар към статията: