Път към хармоничен живот

Част ІІІ

ОБМЕН НА ЕНЕРГИЯ

В един определен момент, когато човек осъзнае, че е духовно същество, че има божественост, той разбира, че тази вътрешна сила, тази ментална енергия се съдържа не само в него, а в цялата Вселена. Когато ние започнем да приемаме ментална енергия от заобикалящия свят, тогава настъпва чудо, в нас се появява вътрешно озарение, чувство за красота. Така например се чувства човек, когато посещава места на силата, където е събрана много ментална енергия. В него се появява чувство на голяма вътрешна радост, а какво всъщност той вижда, планина, камъни, но тъй като на това място е събрана много ментална енергия, той се чувства просто невероятно. Ако човек се научи да съхранява това чувство, да го извиква в себе си, той може да се чувства така постоянно, той може да бъде просто щастлив. Когато се научим да събираме в себе си ментална енергия от заобикалящия свят, като светеща субстанция, която изпълва цялото ни тяло, в един момент ще усетим, че сме преизпълнени с тази кристална светлина и сякаш заобикалящия свят се променя. Дори няма да повярваме какво точно се случва. Ще се появи чувството за красота, ще ни се струва, че света се е изменил. Светът не се е изменил, а е станало това, че ние сме придобили способността да видим този свят истински. Сякаш е паднала пелената, която ни е пречила да видим света истински и ние установяваме, че той е невероятно красив.

Следващото, което  започваме да правим, когато сме се изпълнили с това чувство на красота и щастие е да поискаме да раздаваме на света обратно. Тук ще припомня за харизматичните личности, те дават нещо от себе си и ние се чувстваме прекрасно в тяхно присъствие. Това ,което се излъчва е безусловна, безгранична любов, вселенска любов към всичко живо. Когато човек получава любов, у него се появява чувство на лекота, щастие, удоволствие. Научавайки се да даваме тази любов, другите хора ще се чувстват щастливи заедно с нас.  Превръщаме се в истински ходещ хармонизатор, който балансира всичко около себе си и в другите интуитивно се появява желание да бъдат близо до нас, защото се чувстват добре. Те черпят от тази енергия, но тя не се свършва защото тя е в изобилие в заобикалящия свят и човек само я взема и  ретранслира, дава я на другите.Това е мисията на всеки духовен учител, всяка духовно развита индивидуалност, защото менталната енергия е енергията на безусловната, чиста любов, основната божествена енергия.

Формиране на вътрешна сила

Менталната енергия определя вътрешните способности на човека, неговата вътрешна сила. Колкото повече ментална енергия човек може да съсбере в себе си, толкова по-силно може да оказва влияние на останалите. Когато човек обменя ментална енергия, тогава връзката с Истинския Аз е много силна, човек чува неговия глас и този глас ние наричаме интуиция. Какво е интуицията, това е вътрешно убеждение, за което не е нужно доказателство, може да изглежда нелогично, но вие  знаете, че това е точно така. Всичко Божествено в света, ние чувстваме интуитивно, нямаме знание за това и не можем да имаме, примеаме на вяра, приемаме не защото някой ни е убедил логически, а защото знаем, че е така, благодарение на нашата връзка с Духа ни, тази връзка е духовна.

Когато говорим за духовно развитие, това не означава четене на религиозна литература или посещение на медитация или сектантски сбирки. Когато говорим за духовност, това означава само едно, връзка със своя Истински Аз и колкото по-силно развиваме менталната енергия, толкова по-силна ще е нашата духовност. Истинската духовност позволява на човека да бъде щастлив, нито един сектант не може да бъде щастлив, защото ограниченията и илюзията заменят неговата реална вселена. Не е нужно човек да се самоограничава, тъй както вселената е безгранична, така човек е нужно да се чувства свободен.

Развивайки своите ментални способности, ние можем непрастанно да общуваме с Истинския си Аз, да получаваме непрестанно откровения и знаци, които имат конкретно значение и следвайки ги, ние можем да определим оптимален път на своето лично развитие, пътя към нашето щастие. Както казват хората „случайно” да получаваме най-доброто, защото най-доброто винаги идва интуитивно.

Въздействие върху другите хора

Следващият етап, когато ние добре работим с ментална енергия и можем да вдигаме бързо своята вибрация, бихме могли да излъчваме тази вибрация към други хора и да вдигаме тяхната вибрация. Това не е манипулация, макар, че човек с висока ментална сила лесно може да манипулира другите, но всяка манипулация поражда проблеми.

Когато помагаме на друг човек, не е нужно ние да вземаме решение вместо него или да го заставяме да извърши нещо. Можем да повдигнем вибрационното му ниво, така, че човек да може да усети връзка със собствения си Истински Аз и тогава той е в състояние да вземе по-правилно за себе си решение, по-еволюционно и хармонично с цялата вселена.

Постигане на неутралност

Самият връх на усвояване на работата с менталната енергия е постигането на състояние на пълна неутралност. Човек постичнал пълна неутралност съхранява баланса в природата, не възприема нищо като добро или лошо.

Когато ограничаваме някого от негативни постапки, често с най-чистите подбуди да го предпазим, ние го лишаваме от собствен опит, тъй както детето трябва да падне, за да създаде опит и не е нужно да го ограничаваме и създаваме в него страх от падането.

Когато човек достигне истинска неутралност, тогава той е победил своето его.

Всичко казано може да се изучи в школата по ментална енергия, където то се преподава в детайли и да се овладее изкуството да се управлява менталната енергия  по пътя на собствената еволюция.

Горещо препоръчвам преминаването на тези семинари, те дават уникални способности и чрез тях човек придобива осъзнаване за истинската същност и ценност на човешкия живот.

1 коментар относно “Път към хармоничен живот”

    Поля Владимирова написа на 26.10.2016 в 10:54 следното:
    Благодаря Ви за прекрасната статия!

Публикувай коментар към статията: