ПЪТ КЪМ ХАРМОНИЧЕН ЖИВОТ

Част І

ЕГО РЕАКЦИИТЕ

Когато човек е възприел определена ценностна система, много трудно може да се откаже от своите шаблони и стереотипи. Шаблоните и стереотипите не са нещо лошо, те са способ за нашето познание за света, чрез тях ние оценяваме ситуации, свързани с него. Когато, обаче, се сблъскаме с неща, които противоречат на нашата представа за света или на нашите ценности, реакцията ни е да ги отречем, да кажем, че това не е истина, защото те разрушават основата, която до момента сме изградили. Когато пристъпим към изучаване на нещо ново, то може да доведе до промяна в нашите представи за света или може да преценим, че не е правилно че е грешна гледна точка, изхождайки от позицията и знанията, които имаме към момента.  Това всъщност е пътя на развитие на всеки разумен човек.

 

Ние изучаваме истината постепенно, не бихме могли да я изучим изведнъж, защото не бихме могли да я осъзнаем. Затова не е нужно да бързаме по този път, а постепенно да се ориентираме и да преминем през цялата система на обучение.

В Грандмастер Рейки Академия съществува система на обучение, школа, чрез която можем да научим как да се съединяваме със своя истински Висш Аз, за да може нашите мисли и намерения бързо да се реализират и тази школа се нарича „Ментална енергия”. Менталната енергия е истинската, вътрешна сила на човека, която му дава възможност  да реализира своите желания и мечти. Всеки човек има мечти, едни хора могат да ги реализират успешно, а други в течение на целия си живот не успяват. Защо се случва така, защото хората притежават различна вътрешна сила? Какво е нужно? Нужно е да открием механизъм, чрез който да развием тази сила. Това всъщност касае основния еволюционен смисъл на нашето проявление в този живот. Състои в това, да се научим как да преодоляваме собственото си его и да постигаме по-тясна връзка със своята истинска същност. В това е Божествения замисъл и заради това ние преминаваме всички стадии на духовното и личностно развитие.

 

 

Менталното тяло е най-тънкото и най-висше тяло, то е нашия Дух, Божествено творение,  чистата Божествена клетка, която включва в себе си нашето Истинско Аз. Точно тази чиста част във всеки човек определя индивидуалността му, но ако всички имахме само тази божествена индивидуалност и никаква друга, тогава всички щяхме да бъдем абсолютно божествени същества, тъй както в християнската култура се представят ангелите и архангелите. Смисълът на еволюцията е в това, че в началото, в момента на сътворение на Вселената и на живота е необходимо „падение”, за да може в него хората да се опознаят, да осъзнаят себе си, да разберат своите личностни характеристики и благодарение на това Бог да се самоопознае в цялото многообразие на своите клетки. Затова в началото има „падение”- инволюция, а след това еволюция или това, което ние наричаме духовно и личностно развитие. Това е червената нишка, която съществува във всички духовни и религиозни учения, които съществуват или са съществували в света.”Падението”, това е божествен период, той не е нито добър, нито лош, това е периодът, когато Бог разделя себе си на множество частни аспекти, всеки от които е една клетка, един малък Дух и всеки един от нас има тази Божествена клетка. Това е космогоничен закон,  не е религия, а принцип за сътворение на Вселената. В него няма религиозна доктрина, защото няма никакъв култ, просто се обяснява как е възникнало Божественото съзнание във всеки отделен човек, защото всеки един човек е част от единния Бог.

 

 

Освен този Дух, съществува човешката Душа, астралното тяло. То включва всички наши емоции, а те са много разнообразни. Ако създадем скала за емоциите, най-високата ще бъде емоцията любов и още желанието за хармония, състраданието, това са най високо вибрационните емоции. Ако се спуснем по скалата надолу, ще има още емоции и  най-долу ще са разположени най-лошите човешки емоции – завист, злоба, страх, всеки може да допълни тази група. Всички те могат да се назоват с една дума, това е нашето Его. Едно уточнение, думата Его в психологията има едно значение, а в езотериката друго и това е така, защото съвременната психология не признава човешката реинкарнация и телата, освен физическото и е построена на материалистична основа. В езотериката Его е негативния комплекс на човешките емоции, тъмната страна на нашата Душа, светлата страна е Любовта, а тъмната е Егото, така можем в най-общи линии да я обрисуваме. В тибетската култура Егото е инволюционната част от човешката душа, всеки човек има в себе си възможност да обича и да ненавижда, способност да твори хубави неща и способност да руши и унищожава, всичко това са противоположните части на човешката душа и те нямат никакво отношение към нашата божествена част, към нашия Дух, те са създадени по-късно, в процеса на създаване на материалния свят и когато той е бил създаден, е създадена и човешката Душа. Този, създаден впоследствие комплекс от човешки души, става допълнение към менталното тяло на човека. Тогава можем да кажем, че менталния Дух вече не е самостоятелен, а той вече е облечен в астрална форма. Тази астрална форма съдържа в себе си най-прекрасните човешки емоции, както казахме любов и също така негативния комплекс от его реакции.

 

 

Можем да кажем, че има човек, който е разумен и такъв, който е импулсивен. Разумният човек постъпва адекватно на ситуацията, той я оценя и постъпва правилно от собствена гледна точка, опирайки се на опита си. Импулсивният човек е подвластен на емоцията и ако например бъде обиден или му е казано нещо негативно, той изпада в агресия и не е в състояние да оцени ситуацията, това се нарича его реакция, тя не е наложителна в дадения момент, не носи нищо положително за никого. Разумният човек ще чуе обидата, но няма да хаби нервите си, няма да се обиди. В Тибет има една мъдра поговорка за прошката „прощаваме на човека не защото той заслужава, а защото ние обичаме себе си”. Ако носим обидата, нанесена ни от някого, защото той не заслужава нашата прошка, вредим на себе си. Прощавайки му, можем да възвърнем покоя в собствената си душа. Всяка его реакция нарушава този покой.

 

Въпросът е как да намалим своите его реакции и как по-съзнателно да общуваме със своя Истински Аз. Ако говорим по съвсем опростен начин  за човека и си го представим като кола, която има двама шофьори, единия е Истинския Аз, а другия е Душата, която съдържа както вече казах его реакции, мчоже да кажем, че поведението, действията, даже начина по който мисли ще зависят от това кой управлява. Ако човек има връзка с Истинския Аз ще има адекватни и разумни реакции. Когато управлява егото той излиза от състояние на баланс, извършва деструктивни действия, показва лошата си страна, губи авторитет, създава конфликти, които след това е трудно да се преодолеят, а понякога извършва действия, чиито последици могат да разрушат целия му живот.

 

 

Когато животът е изпълнен с агресия, той не води до никъде, ако някой ни е обидил и сме го набили, да, за момент може да се почувстваме победител, но това е инстинкт, то няма общо с разума. Това, че сме унизили другия човек е защото сме физически по-силни, но не означава, че той е признал нашата правота. У нас може да стои чувството, че сме успели в спора, но това не е така, ние просто сме набили човека и това може да носи след себе си сериозни кармични последици. Тук не става въпрос за някакво наказание, а за това, че не сме достигнали до истината в спора, създали сме си фалшива илюзия, че сме победили, а всъщност нищо полезно не сме извършили. Не става въпрос само за физическата разправа, а и за моралната. Става въпрос за наказанието, което налагаме на детето, за това когато единият съпруг заема пасивна позиция или  унизено положение. Той не желае да спори, но това не означава, че обича повече, дори напротив, той се отдалечава, затова всяка его реакция разрушава любовта.

 

Нужно да намерим практиките, техниките, чрез които да преодоляваме по-лесно его реакциите и по-дълго да бъдем в състояние на здрава връзка с Истинския си Аз. По какви пътища да го достигнем? Както стана дума, най-добрата школа за това е школата, която изучава Ментална енергия в поредица от семинари. Другият начин, вие вече знаете, че изучаваме Древни Тибетски Жречески Практики и имаме семинари. Точно там се научаваме да работим със стихийните енергии. Когато сме в его реакция или човека срещу нас е в такава, посредством успокояване на стихийните енергии ние можем да се успокоим или да успокоим другия, дори можем да повлияем върху група хора. Не причиняваме вреда, а лишаваме от стихийните енергии себе си или другите, установява се вътрешно спокойствие и човек започва да мисли, съзнателно да действа и от това той е щастлив. Агресията не е само навън или само навътре, тя действа във всички посоки, както когато хвърлим камък във водата, той образува кръгове и сътресение във всички посоки, настрани, надолу и  нагоре, затова нашата агресия, причинява и на нас самите болка.

Публикувай коментар към статията: