ВКЛЮЧВАНЕ В ЕГРЕГОРА НА РЕЙКИ

егрегор

Най-важната тема, която вълнува всеки рейкист е как той може да се приобщи към Рейки Егрегора. Именно за това ще разкажа днес, как правилно да се включим в Егрегора. Ако човек се занимава с дълбокото изучаване на философското учение на системата Рейки, той би разбрал, че ключовия момент до колко силен може да бъде един рейкист, зависи от това до колко той е присъединен към Рейки Егрегора.

Важно е да се разбере какво представлява Рейки Егрегора, защото в болшинството съвременни школи, изобщо не се отделя никакво внимание на това. Приема се, че човек поема енергия от космоса, която предава на пациента си или ползва за трансформиране на някаква ситуация и толкова. При такова дилетантско разбиране се достига до това, че рейкиста се лишава от помощта на мощна енергийна структура, каквато е Рейки Егрегора. А какво е Егрегор всъщност? Представете си, че група от хора е замислила нещо, добро или лошо, няма значение, важното е, че групата се стреми към постигането на това замислено нещо и така се  създава енергийна общност, която всъщност представляват егрегор, защото хората са обединени от желанието да осъществят някаква обща идея. Може да говорим за егрегор на някаква религиозна организация или футболен отбор или малкото семейство или род, това също е егрегор, защото целите са общи и те са насочени към благополучието на семейството. Рейки е също такава структура, която съществува хиляди години в човешката история и хората, които са част от тази структура може да са многократно прераждали се рейкисти, които решават да се присъстват в единната енергийна общност. Можем да кажем, че това са хора, които правят едно и също, колеги, които споделят идеите на философската система Фам Рей, която е мощна енергийна организация. Всички рейкисти получават енергия от космоса, от Вселената, от Първоизточника, няма значение как ще наречем източника и я предават на пациента. Получавайки помощта на Егрегора, те не разчитат само на собствената си сила, а се подкрепят енергийно и ментално от цяла група хора и резултата  е много по-силен. Колкото е по-високо нивото на рейкиста, толкова повече силни представители на Егрегора  ще помагат. Ако рейкиста е учител, особено от високите нива, тогава той получава помощта на такова ниво учители, които са в телесно или безтелесно състояние. Помощта се получава на ниво истински аз от всички членове на енергийната група и в този момент, когато тя е нужна. Не случайно на първото Мастерско ниво се научаваме как с помощта на майсторския символ Дай Коо Мио да се съединим с енергийната структура на Рейки Егрегора и при нужда да получаваме помощ от него. Затова силата на мастера многократно надвишава силата на рейкиста от второ ниво, той получава помощ в много по-голям обем, тъй като извършва съзнателно свързване с Егрегора.

Нека да кажа няколко думи за родословното дърво в Рейки, тъй като то също има отношение към разбирането за Рейки Егрегора. Този вид, в който  Микао Усуи  въвежда родословното дърво, се различава от първоначалната идея за родословния кръг. Изначално, до Микао Усуи, в системата Фам Рей, тъй както се преподавала и изучавала в тибетските манастири, се е считало, че всеки рейкист, който е получил посвещение, става член на семейството на Фам Рей, което представлява един кръг, нищо различно от Егрегора. Веднъж станал член на този кръг, човек остава докато не реши да излезе от него или докато заради някакви негови деструктивни действия, другите членове на кръга, не решат да го изключат.  По какво се различава кръга от родословното дърво?  За кръга няма значение дали рейкиста е в телесно или безтелесно състояние, той става част от него, когато в някое от преражданията си получи инициация от посветен учител.   Микао Усуи, въвежда родословното дърво с идеята да направи една статистика на своите ученици, за да му е по-ясно, тъй като неговите ученици ставали учители и започвали да обучават още ученици и за него било интересно да наблюдава процеса. Американските рейки мастери, започвайки с Хавайо Таката, създали това, което сега се нарича родословно дърво и ние го възпремаме като система за приемане на учителските линии. Идеята за общия кръг рейки, която е съществувала в началото, се модифицирала в родословно дърво, но какво се получава в това родословно дърво? Ако учителите правилно са извършили обучението и инициациите, тогава ще е налице правилно присъединяване на ученика към Егрегора и целостта на Егрегора запазва, съхранява се и приемствеността при предаването на способността за присъединяване към Егрегора. Проблемът е, че системата за посвещение в Рейки  се е превърнала в изродилата се съвременна  схема за събиране на пари от учениците, особено в първите нива на рейки. Учителите не разбират точно какво правят, а възпремането им се заключава в това, че те смятат, че предават енергия рейки, вместо да се съсредоточат върху  правилното присъединяване на ученика към Егрегора. Точно от тук започва проблема, тъй като много от учителите дори не знаят за какво става дума. Ако ученикът не е правилно присъединен към Егрегора Рейки, той остава сам със собствените си възможности, в най-добрия случай заедно с групата на другите ученици и своя учител и вместо да се ползва от силата на целия Егрегор Фам Рей, той може да разчита на малката групичка, в която влизат обикновено 20-30 човека, което е много, много малко.

Когато Микао Усуи създал двете школи, едната в Непал, другата в Япония,  непалската школа, в която се е съхранила именно истиската система Фам Рей, останала част от този голям Егрегор. В Япония още първите ученици на Микао Усуи започнали да създават самостоятелни школи, при това възникнала и вражда между тях. Това е станало още в 1933г., когато е започнал разкола в японското рейки общество. Всяко от тези общества не желаело да има нищо общо с останалите, разпространявали негативна информация едни за други, наричали своите учители единствени приемници на Микао Усуи  и ако погледнем поведението на съвременните  рейки учители, ние ще видим същото това поведение. Сега съществуват множество школи, които не общуват помежду си и се налага логичния извод, че съвременните рейкисти не могат да бъдат част от един и същ Егрегор по причина не само за това, че те са неправилно присъединени или дори може да се каже, че изобщо не са присъединени, а заради това, че  не поддържат общи идеи. Те прокарват собствени идеи и създават собствено ниво и  вместо  общ кръг Фам Рей, ние виждаме малки общества от ученици в съвременни рейки системи. Ако учениците от съвременните системи рейки могат да присъстват в общия Егрегор Рейки, можем да си представим, от каква сила биха могли те да се ползват.

В резултат ние имаме стария и много силен Егрегор Фам Рей, който съществува от хилядолетия и малки Рейки общества с нисък енергиен капацитет. Правилно присъединените ученици могат да видят разликата, особено когато са работили съмостоятелно. След присъединяване, те са изумени от ефективността и силата на своята работа. Често приписват резултатите си на двуканалната система, но основната причина е правилното им присъединяване към Егрегора на Фам Рей. На първо ниво ученика придобива възможността да бъде в група, която да му оказва помощ, още на първо ниво се изучава групово лечение и всеки може да види, че резултата от груповото лечение е много по-силен.

Още в 1933г., когато започва разкола в японското рейки общество, се получава и това, че учителите започват неправилно да присъединяват учениците към Егрегора Фам Рей, това знание било загубено и повечето съвременни школи правят неправилно присъединаване, да не говорим, за това, че някои от тях изобщо не знаят какво е това. В резултат тези рейкисти, когато правят някаква практика, не получават правилно помощ от Егрегора или изобщо не я получават и така те остават да осъществят практиката си сами или в най-добрия случай може да се ползват от силата на малка група хора, малка школа, която се състои от наколко десетки, най-много стотина човека. Това е големия проблем и той може да се реши с правилно присъединяване в общия Егрегор Рейки. Не е задължително да се напуска системата, към която рейкиста принадлежи, дори не е нужно да изучава в пълнота истинската двуканална система, достатъчно е да се извърши правилно включване в Егрегора и тогава ще се получават отлични резултати. Ние можем да използваме силата на Егрегора всеки път, когато практикуваме Рейки. Правилната инициация в случая е ключовия момент за включване в Егрегора, а за това може със сигурност да се разчита на Грандмастер Рейки Академия.

От м. септември, след ваканцията, отново започваме занятията по рейки. Ако сте рейкисти и желаете да се запознаете с истинската система Рейки, не е нужно да напускате системата, към която сте, можете да посетите регулярните ни сбирки всеки понеделник и четвъртък, на посочения в сайта адрес, за да се запознаете с двуканалната система, както и да проверите дали правилно сте присъединени към Рейки Егрегора.

Ако искате да изучавате системата Рейки, можете да следите графика с обученията или да се обадите. Координатите са в сайта.

 

3 коментара относно “ВКЛЮЧВАНЕ В ЕГРЕГОРА НА РЕЙКИ”

    ROSITSA написа на 03.05.2017 в 0:53 следното:
    zraveite imam Reiki 2 ro Nivo , ISKAM DA ISKARAM 3 TO NIVO KAKVA E CENATA ZA 3 TO NIVO. BLAGODARQ
    Катя Маринова
    Катя Маринова написа на 03.05.2017 в 10:42 следното:
    Здравейте, в момента има обявен семинар Рейки 3, на 14.05. Вижте в сайта. Цената е 180лв.

Публикувай коментар към статията: