Как да изпълня свое съкровено желание

Представям една техника, която преплита в себе си лека медитация, съчетана с визуализация, водеща до изпълнение на желание, което човек счита за трудно изпълнимо. Най-често желанията стават недостижими, когато човек се вкопчва в тях и постоянно държи контрол върху това как протича процеса на изпълнение. Една от тайните за лесно изпълнение на желанията е, когато заявим своето желание, да отпуснем контрола и да се съсредоточим върху крайния резултат, като по този начин съкращаваме пътя и лесно успяваме да преодолеем препятствията, които нашия ум, разбирайте „его“ поставя. Най-често препятствията са неспособността на човек да повярва, че желанието му е изпълнимо и преградите, които си поставя с мисли като: „Това не може да стане, как ще стане, кога ще стане?“. Тези мисли, както и произтичащите от тях негативни преживявания са плод на егото на човека и компрометират проявлението на желанието в неговия живот.

Тази техника позволява да бъдат преодолени преградите. И така, в какво се състои тя?

Най-напред е нужно да се отпуснем.

Може да сме седнали или легнали, целта е да постигнем едно променено състояние, което представлява оттегляне от ежедневния ритъм и релаксиране на тялото и ума. Това състояние лесно се постига като започнем да броим вдишванията и издишванията, като започнем например от числото 27- „вдишвам, издишвам 27…, вдишвам, издишвам 26…. и т.н.“ Броенето на дъха от една страна ангажира ума и той не ни занимава с актуални мисли, а от друга страна самата концетрация в процеса на дишане релаксира тялото. Когато стигнем до числото 1, вече ще сме отпуснали тялото и ума. Ако ни е нужно още малко време, можем да приложим и още една техника- да се заслушаме в звуците около нас, но без да анлизираме техния източник, така ние ставаме наблюдател на света около нас, без да сме участници в неговия ритъм, разграничаваме се, осъзнаваме, че нашето състояние е различно от това, което е около нас.

Сега е време да поработим върху желанието си.

Визуализираме това, което искаме в подробности. Нужно е да видим в детайли своето желание и да бъдем много точни в искането си, защото това се прави само веднъж.

Представяме си как слагаме желанието в една кутия,

която опаковаме, като избираме внимателно хартията с която опаковаме. Шарката е важна, защото тя е нашата „кукичка“, чрез нея ние ще свързваме подсъзнанието си с желанието и затова добре ще е шарката да да е свързана с емоционалната ни нагласа.  Опаковаме с много любов, защото това е подарък за самите нас, поставяме красива панделка.

Представяме си, как прегръщаме кутията  и се издигаме нагоре,

тъй че да можем да виждаме  жизнения си път като една пътека и пускаме кутията да падне върху пътеката. Няма значение къде точно ще падне – вече знаем, че тя е там, някъде на жизнения ни път и ни чака само да стигнем до нея.

Благодарим на Вселената,

за това, че ни съдейства в изпълнението на нашето желание. По принцип всяко желание има някакъв потенциал за изпълнение, но дали то ще се прояви или не, зависи от нас самите, а Вселената създава благоприятни условия за неговото изпълнение. Добре е да имаме предвид колко е хубаво, че не се изпълняват всичките ни желания, защото можем да си представим какъв хаос би настъпил, само като изходим от собствените си противоречиви желания, а ако става въпрос за противоречивите желания на всички хора? Вселенския порядък не допуска този хаос, затова се изпълняват само тези желания, които са заредени с най-голям потенциал.

Оттук нататък,

сетим ли се за желанието, визуализираме само как намираме своя подарък, кутията с нашата шарка, опакована от нас, как я отваряме с любов и колко сме щастливи. Следващите визуализации са свързани само с разопаковане на този подарък, а не с мисли за това, по какъв начин ще получим подаръка.

След като изпълним това упражнение,

ние ще знаем, че някъде на жизнения ни път стои нашето желание и само чака ние да стигнем до него и то да се прояви в нашия живот.

Сега е време да сътворите своето съкровено желание!!! Успех!!!

 

Публикувай коментар към статията: