Енергийна гимнастика (Фалун Гонг)

Както обещах на пролетния уикенд „Мадара“ в прекрасното село Кюлевча, предоставям повече информация за демонстрираната там енергийна гимнастика. Тя е създадена от учителя Ли Хонгжъ и е основана на трите висши качества на Вселената: истинност, доброта и търпение. Представлява духовна практика, създадена и практикувана в началото в Китай, а след това е разпространена по цял свят под наименованието Фалун Гонг. Ли Хонгжъ комбинира принципи от будизма и традиционната китайска практика цигун, със свои идеи и създава философията Фалун Дафа – „Великия закон на вселената” и произтичащата от нея практика Фалун Гонг, което означава „работа с фалун“.

Фалун Дафа се  фокусира на  усъвършенстването на съзнанието и мислите, а също и на усъвършенстване на тялото, което се постига чрез специфични упражнения.  В същността си е цялостна система за съзнание и тяло, която предполага както самоусъвършенстване, така и физически упражнения, като  упражненията са спомагателно средство за постигане на духовно съвършенство.

Фалун или  „колело на Закона“ се изгражда с практикуване и представлява интелигентна, въртяща се същност, изградена от високоенергийна материя, която се върти постоянно, двадесет и четири часа в денонощието и усъвършенства практикуващия по всяко време, въпреки че той не изпълнява упражненията във всеки един момент. Въртящият се Фалун притежава същите качества като вселената и е нейна миниатюра.

Фалун Дафа довежда човек до състояние на мъдрост и хармонично съществуване. Движенията на практиката са кратки и лесни, но имат силно трансформиращо въздействие. По същността си са медитативни, водят до състояние на вътрешна хармония и оздравяват физическото тяло. Практикуващият се лекува чрез задвижването на жизнената енергия „ци“ в своето тяло.

ВИДЕО С УПРАЖНЕНИЯТА

Публикувай коментар към статията: