Вибрационните лекарства

В настоящата статия бих искала да представя един нов метод, за който прочетох и който позволява да се постигне желан лечебен резултат без да се пие лекарство, а чрез използване на неговата информация, която се извлича чрез вибрационно въздействие върху вода, която се пие.

Идеята се основава на изследванията на съвременната медицинска наука за влиянието на различните видове излъчвания върху човешкия организъм. Много от тях се използват при физиотерапевтично лечение за ускоряване на възстановяването на пациентите без допълнителен прием на лекарствени препарати. Други видове на излъчване се използват с диагностична цел- ехография, ренгенова , компютърна и магнитно – резонансна диагностика, а също и с лечебна цел при лъчетерапия. Всички тези методи отдавна са навлезли в медицинската практика и активно се използват в продължение на много години.

Най-новите изследвания са посветени на влиянието на свръхслабите излъчвания на физически обекти, в частност, лекарствени препарати, върху човешкото здраве. Те показват еднакво влияние върху човешкия организъм както на самото лекарство, така и на неговото свръхслабо излъчване.

На базата на изследванията на имунолога Жак Бенвенист, проведено през 1988-2004 г., както и проучвания на Нобеловите лауреати Брайън Джоузефсън и Люк Монтание, проведени през периода 2009-2012 г. е създадена методика и инструкция за пренос на информацията от лекарства. Има създаден каталог с описание на препаратите, където може да се прочете кои лекарства могат да бъдат ползвани по този метод и за какво, има създадени и лекарствени комплекси за различни заболявания и за отслабване.

В инструкцията може да се прочете как технически да бъде записана информацията на компактдиск за еднократен запис тип CD-R и препоръките за прием.

От каталога можете да изберете лекарствения препарат или комплекс, чиято информация искате да свалите на компактдиск, като за целта се изисква да имате компютър с интернет и CD записващо устройство.

Начинът на употреба е като приемате структурираната вода през цялото денонощие. Структурирането се получава като поставите компактдиска върху равна повърхност със страна за запис (огледалната страна) нагоре и поставите върху него чаша с негазирана вода. Изчаквате минимум половин час. За постигане на по-добър ефект се препоръчва в рамките на едно денонощие да пиете само вода, заредена от диска. Тъй като обемът на чашата е по-малък от денонощната потребност на човека от течности, винаги оставяйте малко от водата и доливайте до горе.

voda

Повече за метода можете да прочетете от следната връзка. В случай, че имате затруднения да осъществите сами записа, можете да пишете или да се обадите на обявените в сайта телефон и имейл.

Ще се радвам, ако споделите впечатления! Аз също използвам метода, като съм свалила комплекса за отслабване и от една седмица пия структурирана вода. Резултатът ми е 2 кг.

 

 

Публикувай коментар към статията: