Хипноза и хипнотерапия

Хипнозата много прилича на мечтаенето. Когато мечтаете, вие настройвате нивото на съзнанието и след това давате свобода на фантазиите си. И въпреки че не сте  податливи към отвличането на вниманието от странични неща, вие през цялото време сте усещащи и съзнаващи. Мечтаенето е един напълно естествен, безопасен и здравословен процес, в които понякога всички ние биваме въвлечени. Често нечие мечтание е така интензивно и целенасочено, че личността действително изисква към живот съответният обект или явление. Това обикновено се случва спонтанно и без никакво предварително намерение. Хипнозата е техника, която ви помага да навлезете в това променено състояние на съзнанието (състоянието на мечтаене) преднамерено и да насочите вниманието си към определени цели, така че те да бъдат постигнати. Подобно на мечтаенето, хипнозата е един напълно нормален, безопасен и здравословен феномен. По време на хипнозата, също както и при мечтаенето, вие сте чувстващи и съзнаващи, въпреки че оставате неподатливи към външно разсейване. Докато сте под хипноза, разсъдъкът ви се насочва към специфичните и полезни цели, които желаете да постигнете, а не към фантазиите, както това се случва при мечтаенето. Някой от тези полезни цели могат да бъдат отказване от вредни навици, остлабване, преминаване към диета, подобряване на представата ви за себе си, преодоляване на фобии и страхове, засилване на паметта, изграждане на самоувереност и др. Списъкът от приложения на хипнозата е почти безкраен.

Сеансите се провеждат с предваритерно уговорен ден и час.