Терапия

Това не е терапия в общоприетия смисъл на думата. Човекът не е само биологична машина, изградена от клетки, тъкани, органи, химически вещества. Човекът е сложна компилация от дух, душа и тяло. Преди да се прояви проблемът на физическо ниво, той се е зародил и развил на емоционално и енергийно ниво. Когато търсим корените на някакво заболяване не е достатъчно да знаем физическите симптоми, а е нужно да изследваме моментите на конфликтност, които човек е преживял, тъй като те са в основата на болестта. Конфликтите се появяват поради несъвършенството на човешката природа и честото влизане в его реакции, предизвикани от несъвпадането на ценностните системи на различните индивидуалности. Затова наричаме пребиваването си в поредна инкарнация „усъвършенстване на душата“. Тъй като трите ни тела, като физически проявени същества- ментално, астрално и физическо са неразривно свързани, затова конфликтностите влияят на всяко едно от тях. На физическо ниво, те се проявят като болест, но за да постигнем нейното преодоляване е нужно да осъзнаем първопричината за нейната поява.

Терапията се провежда под формата на лечебни сеанси, регресия и/или хипнотерапия, които могат да бъдат индивидуални или в група. Броят на сеансите се определя от индивидуалния напредък към преодоляване на проблема.

За да си насрочите среща или да обсъдим ваш пробрем, моля използвайте контактната форма или се обадете на предоставения телефон 0888306058/ Катя. Може също да използвате и онлайн връзка по скайп на адрес katya.marinova, въйбър на посочения телефон, месинджър тук