Отваряне на чакрите

Отваряне на чакритеOтваряне на чакрите е уникален тибетски семинар с инициация на всяка чакра, позволяващ достигането на максимален капацитет в развитието на чакралната система. Усъвършенстването на енергийната система води до подобряване на физическото, психо-емоционалното състояние на човек и до повишаване качеството му на живот.
Повечето хора използват капацитета на своите чакри от 5 до 40 %, но всеки може да ги развие максимално и да вдигне техния капацитет. Развитата чакрална система е условие за здраве, успешна реализация, емоционална удовлетвореност, духовно израстване.

Методите, които се използват на семинара са комплекс от медитативни упражнения и седем последователни инициации на всяка чакра. Дава методика за самостоятелна работа след семинара, тъй като развитието на чакралната система е процес и достигането на максималния капацитет зависи от индивидуалната работа на всеки един човек.

Семинарът е много подходящ за хора, които не са се занимавали с енергийни практики, но вече имат усещане за себеразвитие, желаят да развият лечителските си способности, да постигнат отлично здраве и емоционална устойчивост, да тръгнат по пътя на духовното си и личностно развитие.