Ментална енергия

МЕ изображениеШколата за Ментална Енергия е Висшата школа при подготовката на Мастери в Древния Тибет. В нейната основа лежи овладяването на Менталната Сила, даваща възможност активно да сътворяваме своя живот по собствена Воля.
При обикновения човек Менталната Сила е много слаба, нефокусирана и противоречива. В процеса на овладяване на Менталната Енергия, хората стават много по-успешни във всички области на живота и техните желания се осъществяват много по-бързо, леко и в много по-пълна степен.
Обучението се провежда в 5 нива

Цена на семинара 180лв. на ниво