Древни тибетски жречески практики

ДТЖПШколата се основава на древни тибетски жречески практически умения, чрез които ние се научаваме да въздействаме със силата на мисълта си върху клетъчния разум на пациента. За да постигнем това майсторство е необходимо да направим трасформация в своето астрално тяло, чрез която да станем по-добри проводници на още по – фина Божествена енергия, имаща още по-висока честота на трептене от тази на Рейки енергията. Такива способности имат с раждането си хората от новата генерация, популярно наречени деца индиго. Това е термин, използван, за да опише деца, за които се вярва, че притежават специални, необичайни и понякога — свръхестествени черти или способности. В основата на тази идея е концепция, развита през 70-те години от психолога Нанси Ан Тапе, като тя класифицира хората според цветовете на аурата им. Но не това е водещото при определяне на възможностите на лечителя, а неговата способност да канализира и транслира енергията, която се нарича „Та рей” и със силата на мисълта си да я насочва за лечение на органите и системите на клетъчно ниво. Хармонизиращото, енергизиращото и балансиращо въздействие, което споменахме при въздействие с Рейки се отнася и за работата с тази енергия. При този метод отново се очаква съдействието на пациента за постигане на пълно възстановяване, т.е. той трябва да настрои своето съзнание за излекуване. Методът постига по-бързи резултати, отлично се комбинира за едновременно прилагане с Рейки.
Основни резултати, които постигат учениците от Школата:
– подобряване на здравето и качеството на живота;
– подмладяване на тялото и нормализиране на теглото;
– придобиване на успешност и осмисляне на живота;
– изграждане на стабилна ценностна система, защитаваща от външни манипулации;
– осъществяващи се истински желания;
– способност за виждане на аурите, телепатия, за управление на клетъчния разум, за управление стихиите на физическия свят;
– усвояване на древнотибетски лечителски жречески практики;
– човек (след редовни практики) става „жив хармонизатор“, създаващ хармония около себе си, просто със своето присъствие.

Обучението се провежда в 6 нива.

Цена 130лв. на ниво